Croatia osiguranje d.d.

Uvođenje, instalacija i konfiguracija komponenata Redomat PRO sustava na lokaciji korisnika.

Redomat PRO sustav je u potpunosti razvijen od strane našeg tima djelatnika, a što omogućava potpunu prilagodbu rješenja prema zahtjevu korisnika.